اَللّهُمَّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ جَوارِحی،وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَةِ جَوانِحی

سوگند نامه دای دو جوکو

سوگند نامه دای دو جوکو

(( سوگند نامه دای دو جوکو )) با کاوشی استوار در درک روش کاراته ٬ نیروی ذهنی و قدرت بدنی خود را پرورش می دهیم، با این سبک آشنا می شویم، تا با درک هوشمندانه و تزکیه عقل ٬ و نهایتا بنای شخصیت ٬ بدون در نظر گرفتن روش فکری شخصی ٬ کمکی به جامعه بنم...