ضربه در مبارزه واقعی

در مبارزات واقعي در حالت طبيعي شما مي توانيد لگد هايي با دوران بالا را از جلو و پهلو اجرا كنيد . براي رفع اين مشكل با دوران ناگهاني كفل ضربه خود را حتي از روي گارد حريف به او وارد سازيد.

تكنيك ديگري كه اخيراً در سبكهاي رينگي بيشتر استفاده مي شود لگد به پايين تنه حريف كه در كاراته (گدان مواشي گري، سوني گري و يا گدان گري) ناميده مي شود كه بر گرفته از همان مواشي گري است.

براي افزايش قدرت ضربه مي توانيد در اجراي تكنيك وزن بدن را تحت زاويه به پاي حريف وارد سازيد. انتقال وزن باعث خم شدن پاي حريف و در نتيجه فشار مضاعف ميگردد.

حال نگاهي به اين تكنيك در چند سبك مختلف به بررسي و نحوه اجراي آن مي پردازيم. البته همانطور كه گفته شد اين ضربه اقسام بسيار زيادي دارد كه در اينجا فقط به بخشي از آن اشاره ميكنيم.

در فول كنتاكت كاراته مانند كيوكوشين ، براي اجراي مواشي گري در ابتدا زانو بالا مي آيد ضربه با چرخش كفل و باز شدن ناگهاني زانو زده مي شود. ساق پا در امتداد پاي مخالف واقع مي شود و پاشنه پا نيز روبروي صورت قرار مي گيرد. كليد موفقيت اين ضربه آن است كه هدف به درستي نشانه گيري شود و كليه وزن و قدرت پا از طريق روي پا به بدن حريف وارد ميشود. برتري اين روش در قدرت فوق العاده اين ضربه مي باشد اما در كاراته سنتي مانند شوتوكان اين روند كمي متفاوت است . شروع ضربه مانند قبل به بالا آمدن زانو، دوران كفل و باز شدن ناگهاني زانو مي باشد. با اين تفاوت كه در اين روش براي زدن ضربه از سينه پا استفاده مي شود .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...