درباره دای دو

کاراته دای دو جو کو :

{ دای - دو } یعنی راه ترقی و بالا رفتن عقل و فیزیک در راه رسیدن به قوانین متعالی / فلسفه روش { دای - دو } سعی مینماید که تمرین کاراته را تقویت کند .

{ کانچو } { تاکاشی آزوما } این فلسفه را در روش خود در سرتاسر جهان بکار گرفته است .

روش { دای - دو } واقعیت را آموزش میدهد ما در این سبک / مشت - لگد - پرتاب - درگیر شدن - و سد کردن آموزش داده میشود / این یک آموزش واقعی است و فقط مشت و لگد نیست .

این واقعیت دارد که روش { دای - دو } پوشش سر را برای شاگردانی که خواهان درگیری کامل در مبارزات خود هستند را در تورنمنت ها بکار میگیرد که یک گام در جهت ایمنی شاگردان این روش است .

با 2 تورنمنتی که همه ساله در توکیو انجام میشود و امتحانات مقدماتی فراوانی که در آنها صورت میگیرد آزمایش دقیق و درستی از مبارزین می باشد .

{ کانچو تاکشی آزوما } سالهای کودکی و جوانی خود را در ورزش { جودو } و

{ بوکس } فعالیت داشت و در دهه اول سال 70 پیاپی در مسابقات { کیوکوشین }

مقام قهرمانی را کسب میکرد و به نام { تانک یا مرد آهنین } مشور شد .

ضربات پا و دست او در مسابقات بی رحمانه ترین ضربات هستند .

{ کانچو تاکشی آزوما } در سال 1981 روش { دای - دو } را بنیان نهاد و شعبه های نمایندگی در آمریکا - استرالیا - اروپا - روسیه سالها مشغول به فعالیت در روش

{ دای - دو } می باشند .

در سبک { کیو کوشین کای کاراته } و سبک { دای دو جوکو } اهمیت زیادی به کاتا داده نمیشود .

ولی از نظر شباهت کاتاها بسیار به هم نزدیک می باشند و تنها تفوتهایی در تکنیکهای دست و پا وجود دارد .

اختلاف در { کی هانهای } دست و پا در سبک { دای دوجوکو } تکنیکهای دست تفاوت زیادی با سبکهای کاراته حتی { کیوکوشین } دارد .

چون در سبک { دای دوجوکو } ضربه به صورت آزاد است و بابراین این نوع تمرین و

{ کی هانهای } دست چه در موقع ضربه زدن و چه در موقع دفاع بیشتر به روی صورت انجام میشود .

باید مانند یک بوکسور حرفه ای در حال حمله و دفاع باشد .

در مورد { کی هانهای } پا مانند تمام سبکها بر روی { داچی ها } مختلف تمرین میشود .

{ کومی وازا } در هیچکدام از سبکهای کاراته دنیا در حال حاضر استفاده نمیشود و از درگیری به صورت تکنیکهای پرتابی - سد کردن - شیمه یا خفه کردن و

کانست سو یا شکستن می باشد .

درجات در { دای دو جوکو } بدین شکل هستند :

1 . کمربند سفید در ابتدای تمرین

2 . کمربند آبی بعد از 6 ماه

3 . کمربند زرد بعد از 7 ماه

4 . کمربند سبز بعد از 9 ماه

5 { کمربند قهوه ای بعد از 1 سال تمرین

6 . کمربند مشکی دان 1 بعد از 5 / 1 سال

7 . کمربند مشکی دان 2 بعد از 2 سال

8 . کمربند مشکی دان 3 بعد از 3 سال تمرین

تفاوتهای فوق باعث میشود که شرکت کنندگان در مسابقه لزوما از وسایل زیر استفاده کنند :

{ گی } لباس تمیز و سالم - کلاه ایمنی - دستکش - کاپ - کمربند یا بند قرمز و سفید .

قبل از ورود به هر مبارزه در مسابقات داخلی و بین المللی آزمایشی از نظر قدرت بدنی و تکنیک از تمام شرکت کنندگان گرفته میشود .

از سال 1982 هر ساله در روش { دای دو جوکو } مسابقه در ژاپن برگزار میشود که اولین آن در بهار و در گروه وزنی آزاد و دومین آن در پائیز در گروه وزنی انجام میشود.

ضربات آزاد در { دای دو جوکو }

1 . ضربات از نوک پا تا بالای سر با پا و دست آزاد است .

2 . تکنیکهای کومی وازا { جودو } برای گرفتن امتیاز { شیمه } و { کلنست سو }

3 . ضربه با دست به صورت آزاد است . { پانچیک }

خطاها در { دای دو جوکو }

ضربه زدن با دست و یا پا به بیضه حریف

ضربه زدن به پشت حریف

گرفتن حریف و در همان حال ضربه زدن

ضربه زدن به حریفی که به زمین افتاده / البته اگر هر دو حریف روی زمین باشند ضربه زدن آزاد است .

خارج شدن از تاتمی مسابقه .

گرفتن حریف برای زدن تکنیک { کومی وازا } بیش از 5 ثانیه

نحوه برنده شدن در { دای دو جوکو }

ضربه قانونی به حریف بطوری که قادر به ادامه مسابقه نباشد

برتری تکنیک و فعالیت در انتهای مسابقه

گرفتن امتیاز { شیمه } یا { کانست سو }

برتری امتیاز و داشتن خطاهای کمتر

نحوه امتیاز دهی در { دای دو جوکو }

{ یوکو } نصف امتیاز وازاری

{ وازاری } نصف امتیاز ایپون

{ ایپون } امتیاز کامل و اعلام { کاچ }

نحوه خطاها در سبک { دای دو جوکو }

{ دای دو جوکو } را یک روش قوی و قدرتمند بدانیم / چون در هر حالت چه در حالت درگیری و نزدیک و چه در حالت درگیری با فاصله میتوان از تکنیکها و ضربات این روش استفاده کرد .

1 . جویی خطای کوچک

2 . چن تن خطای متوسط یعنی 2 خطای جوئی

3 . شیکاکو خطای بزرگ / 2 خطای جن تن که منجر به اخراج مبارزه گر خواهد شد

تعداد داوران در { دای دو جوکو }

سر داور که ارشد ترین نفر است

داور وسط

چهار داور کنار

اعلام برنده { کاچ } رای 3 داور از 5 داور می باشد .

لباس داوران در { دای دو جوکو }

شلوار سرمه ای - پیراهن سفید - کمربند مشکی - کروات سرمه ای .

لوازم مورد نیاز برای داوران کنار در { دای دو جوکو }

پوشیدن لباس رسمی - پرچم سفید و قرمز برای اعلام خطا و امتیاز - سوت برای اعلام امتیاز و یا خطا .

افراد دیگر برای اجرای مسابقات { دای دو جوکو }

وقت نگهدار - طبل زن - گروه پزشکان - کمیته انظباطی - اعلام کننده جدول مسابقات .

زمان مسابقه در { دای دو جوکو }

مسابقه در یک راند 3 دقیقه ای برگزار میشود / در صورت مساوی یک راند 2 دقیقه ای و در صورت مساوی بودن مجدد وزن کشی خواهد شد که برای وزن آزاد اختلاف 10 کیلو و در گروه وزنی اختلاف 5 کیلو سبکتر برنده است .

ابعاد تاتمی در { دای دو جوکو }

8 در 8 است .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...