مركز نيروي حياتي بدن

از زمان هاي قديم بعضي از فلاسفه معتقد بودند كه مركز روح انسان در ناحيه شكم قرار دارد. عده اي هم اعتقاد دارند، براي ارتقاء روح ابتدا بايد به تقويت شكم پرداخت. بخشي كه مورد نظر ما مي باشد منطقه (تاندن) است. نقطه اي كه سه انگشت بالای ناف قرار دارد. چين هاي اين منطقه را (تان تي ين) مي نامند و ميگويند اين نقطه مركز نيروي حياتي بدن است. اجراي تمرينات رزمي، شما را از تاندن آگاه مي سازد. اتحاد انرژي يا كياي، قدرت عظيمي است كه با ارتعاش صدا و بازدم اجرا ميشود. مهارت در اجراي كياي، ارتباط مستقيم با تمركز روي تاندن دارد. اگر كياي به صورت صحيح اجرا شود نيازي نيست كه بارها و بارها در مبارزه تكرار گردد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...