تمرین برای مسابقه

اولين چيزي كه در مبارزه و رقابت بايد مورد توجه قرار داد تسلط نسبي بر تكنيكها و دارا بودن آمادگي جسماني است. ارزيابي حريف، عجله نكردن براي اجراي ضربه و اعتماد به نفس از نكات بسيار مهم مي باشد. عدم تفكر در مبارزه موجب آسيب ديدگي شما خواهد شد. شما زماني آماده مبارزه هستيد كه:

-     قادر باشيد حريف را تحت فشار قرار دهيد و ضربه هاي قدرتمندي را به او وارد نمائيد.

-     اجراي ضربات از روبرو را خوب تمرين كنيد و هر لحظه بايستي آماده باشيد تا در مقابل ضربه هاي حريف از خود دفاع كنيد.

-     وقتي كه ضربات پي در پي دست حريف بر روي شما اجرا مي شود، گيج نشويد و هوشيارانه حريف را دور زده و شما حمله نمائيد.

-     نسبت به حريف ديد كامل داشته باشيد و ضربات او را با دفاع و ضربات قدرتمند تر پاسخ دهيد.

-     سيستم تنفسي خود را افزايش دهيد و تنفس خود را براي مبارزه نفس گير تقسيم بندي كنيد.

-     توصيه هاي مربي را فراموش نكنيد و دستورات او را با دقت اجرا نمائيد.

-     با قوانين و مقررات مسابقات آشنايي داشته باشيد. دقيقاً بدانيد هر حركت چه امتيازي دارد و چه تكنيكهايي خطا محسوب شود.

-     سعي كنيد ضربات حريف را كنترل نمائيد و هيچ وقت به نيرو و مقاومت خود در برابر ضربات حريف اعتماد نكنيد. بارها و بارها شاهد بوده ايم, افرادي كه خود را قوي و حريف را ضعيف انگاشته اند،  بازنده ميدان مبارزه بوده اند.

-     در مبارزه با حريف هاي مختلف، از شگردهاي گوناگوني استفاده نمائيد و از بكارگيري يك شگرد خاص و ثابت اجتناب نمائيد.

-     همواره بايد تجربه و قدرت بدني خود را افزايش دهيد.

-     سعي كنيد شب قبل از مسابقه خوب استراحت كنيد و روز مسابقه نيز از رانندگي در مسير طولاني اجتناب نمائيد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...