شیطان را بهتر بشناسیم (مطالب جالب درباره شیطان)

شیطان از جنس جن است واز آتش خلق شده است. وقبل از اینکه از بهشت رانده شود خدا را بسیار عبادت میکرد.حضرت علی (ع) فرمودند: شیطان هفتاد هزار سال خدا را عبادت کردو فقط یک نماز دو رکعتی او چهار هزار سال طول کشید. وقتی خدا انسان را از خاک آفریدودرآن روح دمید به تمام ملائکه دستور داد که بر آدم سجده کنند وهمه سجده کردند بهغیر از ابلیس.شیطان به خدا گفت :من هفتاد هزار سال تو را عبادت کرده اموخودت فرموده ای که هرکس مرا عبادت کند عبادتش بی نتیجه نمی گذارم وعوضش را به اومی دهم. خدا فرمود : هرچه بخواهی در دنیا به تو عطاء می کنم. شیطان گفت : اول اینکه اجازه بدهی تا قیامت زنده بمانم. خداوند فرمود :تا روز معلومی تو را مهلت می دهم . دوم اینکه در مقابل هریک از فرزندان آدم 2 فرزند به ما عطا کنی که برای هریک از اولاد آدم دو فرزند را مسلط کنم تا آنها را بهگمرا هی بکشانند. خدا باز هم قبول کرد . سوم اینکه از تو می خواهم مرا در بدن اولادآدم همچون خون در جریان دهی که از هر جای بدن او بتوانم او را به معصیتبکشانم . چهارم اینکه می خواهم اولاد آدم ما را نبیند ولی ما انها راببینیم. پنجم اینکه از تو می خواهم به من قدرتی دهی که به هرشکلی که می خواهم در آیمو هرکجا که می خواهم بروم. ششم میخواهم تا دم مرگ پیش اولاد آدم باشم ( یعنی حتی وقتیحضرت ملک الموت برای قبض روح به سراغ آدم می آید شیطان هم حاضر می شود وانسان راوسوسه می کند.) ، امام محمد باقر(ع) فرمود:هنگامی که انسان درحال جان کندن است خیلیتشنه می شود و در آن هنگام شیطان با یک لیوان آب می آید ومی گوید :اگر برمن سجده کنی وکافر شوی این آب را به تو می دهم شیطان آب را میریزد ومی گوید از تو بیزارم ومی رود.هفتم اینکهاز تو می خواهم مرا برسینه اولاد آدم مسلط کنی تا اورا وسوسهکنم.خدا در پایان می فرماید:تمام خواسته هایت را من برآوردهمیکنم ولی هرکس پیرو تو باشد او را با تو به جهنم می فرستم. بعد شیطان می گوید :ای خدا به عزت وجلالت قسم همه ی انسان ها را گمراه می کنم مگر عده معدودی که بنده خاص توهستند. سپس گفت:حالا که مرا بیرون می کنی جایی برای زندگی کردنم معین کن.خدا فرمود : تورا درحمام ها و هرکجا که محل رفت و آمدمردم است قرار می دهم. شیطان گفت: غذای من چه باشد؟خدا فرمود: سرهر سفره ای که نام من(بسم الله الرحمن الرحیم)برده نشود بنشینبا آنها که همچون حیوان گرسنه هستند غذا بخور.امام محمد باقر(ع)فرمود:اگر اولغذایادتان رفت بسم الله بگوئید آخر غذا بگوئید تا شیطان هرچه خورده استفراغ کند.بعد شیطان گفت : من احتیاج به آب دارم،خدا فرمود: آب تو شراب وهر چیز مست کننده باشد.بعد شیطان گفت : برای من کتابیقرار بده. خدا فرمود : وشم(خالکوبی وکتابهای سحروجادو) اولین کسی که سحر وجادو را بهانسان آموخت شیطان بود.بعدشیطان گفت: برای من حدیثی قرار بده.خدا فرمود :حدیث تودروغ است.بعد گفت:برای من دام ووسیله شکار قرار بده.خدا فرمود :زنان را وسیله صیدوبه دام انداختن مردم قرار دادم.روزی حضرتمحمد (ص)شیطانرا حاضر در مسجد الحرام دید وپیش او رفت وگفت:ای ملعون چراناراحتی؟شیطان گفت :از دست تو وامتت ناراحتم.حضرت فرمود از من چرا ناراحتی؟ شیطانگفت: چون این همه تلاش می کنم که مردم را گمراه کنم ،ولی تودرقیامت از آنها شفاعت می کنی و تمام زحمات مرا به هدر میدهی به همین خاطر باتودشمنم واز تو بدم می آید. حضرت فرمود: از امتم چرا ناراحتی؟ شیطان گفت: امت توخصوصیاتی دارند که امتهای دیگر ندارند. (منظور شیعیان می باشند) اول اینکه به هم میرسند سلام می کنند که سلام اسم خداست و من از این اسم می ترسم،دوم اینکه وقتی همدیگررا می بینند به یکدیگر دست می دهند وتا دستهایشان از هم در نیامده گناهانشان بخشیدهمی شود.سوم اینکه وقتی می خواهند غذا بخورند بسم الله می گویند ومن دیگرنمی توانمغذابخورم و گرسنه می مانم.چهارم اینکه بعد از غذا خوردن الحمداالله می گویند. پنجم اینکه وقتی اسم تو می آید بلند بلند صلوات می فرستند و آنقدر ثواب آن زیاد است که منفرار میکنم . ششم اینکه وقتی می خواهند کاری بکنند انشاء الله می گویند ومن دیگر نمیتوانم در آن کار دخالت کنم و آنها را برهم زنم. هفتم آنکه صدقه میدهند بااین کار هم گناهانشان آمرزیده می شود وهم هفتاد نوع بلا رااز خود دور میکنند. به همین دلیل حضرت نبی اکرم (ص) فرمود: وقتی انسان دستش را در جیبش می کند تاصدقه بدهد هفتاد شیطان دست اورا می گیرند تا اورا منصرف کنند.هشتم آنانکه قران میخوانند ودر خانه ای که قرآن خوانده شود دیگر جایی برای من نمی ماند چون درآن خانهملائکه رفت وآمد می کنند .نهم آنکه مرا زیاد لعنت و باهر لعنت یک زخم در بدنم میافتد و تا زمانیکه آن شخص را به گمراهی نکشانم آنها خوب نمی شوند.دهم اینکه هنگامی کهگناه می کنند سریع توبه می کنند وزحمات مرا به هدر می دهند . یازدهم اینکه عطسه کهمی کنند الحمدالله می گویند.حضرت فرمود :عطسه ازخداوند و خمیازه از طرف شیطان است ، وقتی عطسه می کنید باید الحمد الله بگوئید . وقتی انسان نماز می خواند شیطان از او دور میشود به خصوص اگر سجده نماز طولانی باشد شیطان از روی ناراحتی فریاد می کشد.(حضرت رضا(ع) فرمود:هرکس نماز نخواند از شیطان پست تر است. چون شیطان یک خطا کردوآن هم اینکهبر انسان سجده نکردولی انسان اگر نماز نخواند برای خدا سجده نمی کند . حضرت محمد (ص)فرمود عبور از پل صراط نماز است. وفرمودند: اگرنماز مومن قبول شود بقیه ی اعمال او نیز پذیرفته می شود.در نماز هانماز صبح خیلی سفارش شده است ودلیل آن این است که در هنگام شب فرشتگان شب پیش انسان هسنتد واعمال شب را می نویسند وهنگامی که اذان صبح را می دهند فرشتگان شب می روند و جایخود را به فرشتگان روز می دهند پس اگرنماز صبح را بخوانیم در دو پرونده ثبت میشود و آخرین عمل که همین نماز صبح است را فرشتگان می نویسند و اولین چیزی که در پروندهصبح ثبت می شود همان نماز صبح است . از حضرت امام صادق (ع) منقول است: از صفات مومناین است که بسم الله الرحمن الرحیم راد ر نماز بلند می گوید . اگر سر نماز بسم الله رابلند نگوئیم شیطان تاپایان نماز برروی شانه انسان می نشیند و انسان را وسوسه میکند و نیز فرمودند:هرکس بعد از تکبیر نماز (قبل از شروع حمد) اعوذبالله من شیطان الرجیم را بگویدبه اندازه هرمویی که در بدن اوست هزار حسنه برای او می نویسند. پیامبر(ص) فرمود: هرکس بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا (34 اللهاکبر-33الحمدالله-33سبحان الله) بگوید به خصوص اگر باانگشتانش بشمارد همان دستهایش اورا در قیامت شفاعت می کنند.

2 نظر

 1. مجتبیمجتبیsays:

  خیلی جالب بود بهروز . روم تاثیر گذاشت.

  • مدیر سایتبهروز رضائی(Rezaei) :

   خواهش می کنم آقا مجتبی.ما رو هم دعا کنید

 2. یاسمنیاسمنsays:

  عالی...خیلی جالب بود خصوصا که خودم یسری چیزاشو نمیدونستم. تو محرم اجرتون با امام حسین.

  • مدیر سایتبهروز رضائی(Rezaei) :

   خواهش می کنم. امیدوارم مفید بوده باشد