بررسی انرژیکی وضو

 اصولا" قبل از خواندن نماز وضو می گیریم.قبل از انجام هر کاری توصیه شده که باید با وضو انجام گیرد. در زمانی که بدن انسان به هر دلیل ناپاک می گردد توصیه به غسل و وضو شده است. ما که مسلمانیم فلسفه غسل و وضو و خیلی از اعمال دینی را نمی دانیم و فقط طوطی وار انجام می دهیم .دانش و آگاهی از چیزی می تواند اعتقاد و التزام انسان را نسبت به آن افزایش دهد و دید انسان نسبت به موضوع مربوطه را وسیعتر گرداند. . 

 16124462236132601203682195148795647125251.jpg

 

در اینجا به مشاهده اتفاقاتی که در چاکراها و هاله فرد در هنگام عمل وضو روی می دهد، پرداخته می شود. بررسی وقایعی که برای هاله و چاکراها در هنگام نماز روی می دهد خود جای تحقیق فراوان دارد.

 

 اما قبل از آن بهتر است که به یک مورد علمی اشاره کنم. باید گفت که توسط دوربینهای مخصوص هاله بینی می توان به شکل هاله در هنگام اعمال فوق پی برد. بنابراین لازم می دانم در ابتدا در باب این ابزار توضیحی ارایه کنم. در واقع برای دیدن هاله باید چشم انسان شرطی شود واین امر بهتر است که بوسیله عینکهای مخصوص با لنزهای رنگی صورت گیرد. البته بدون ابزارهای فوق هم می توان به این مهم دست یافت ولی زمان می برد. از راه عکسبرداری kirlian (عکسبرداری پیشرفته ای که دانشمند روسی سیمون د.   Semjon D. و همسرش والنتینا ک. کرلیان Valentina K. Kirlian تهیه وثبت کرده اند ) این تشعشعات را می توان مشاهده کرد.

 

باید گفت که امواج هاله از مادون قرمز و ماورای بنفش تشکیل شده است. در طرحهای علمی عینکها و لنزهای مخصوص، از چشم انسان در برابر این امواج محافظت بعمل می آید. البته نتایج مشابهی ممکن است بدون استفاده از عینک حاصل شود و آن حساس شدن چشم با خیره شدن به یک صفحه زرد رنگ است که اعصاب شبکیه را نسبت به رنگ قرمز و سبز خسته می کند و همان موقع حساسیت بیشتری نسبت به رنگ آبی حاصل می گردد.

 

اکنون باید گفت که وضعیت انرژیکی انسان قبل و بعد از عمل وضو را می توان مقایسه نمود. مشاهده شده که عمل وضو بیشتر چاکراها و نادی ها (کانالهای انرژی) را فعال و بزرگ می کند.

 

wudhu_jebheh_1.jpg 

در ادامه رعایت چنین آدابی است که تجربیات خداشناسی آغاز می شود. بررسی انرژیکی وضو، پیوند زیبای آن با فریضه ای همانند نماز را به خوبی نشان می دهد. به هنگام پرداختن به نماز، سیل انرژی عظیمی برنمازگزار جاری می شود. تمیز بودن کانالهای انرژی فرد و فعال بودن چاکراهای وی، باعث می شود تا انرژی الهی به میزان بیشتری جذب و درک شود و بطور کلی پتانسیل نمازگزار برای مبادله میزان انرژی بیشتر فراهم شود. لذا توصیه می شود قبل از پرداختن به هر عمل دیگری –همانند قرائت قرآن یا دعا خواندن –با وضو باشیم. این عمل باعث می شود تا آنچه که از آن قرائت یا دعا قرار است نصیبمان شود، دو چندان شود.

 

 منبع

 

http://www.ituk.blogfa.com  

 

 

 

تحقیقات یوگی ها *نشان دادهکه وضو گرفتن سبب گشوده شدن چاکراههای بدن می شود

 

آنها اعتقاد دارند که وضو گرفتن در هر یک از ساعات شبانه روز باعث سلامتی خاصی در بدن می شود.

 

 LOOKThermalWater225.jpg

 

 

از ساعت 1-3 صبح برای درمان بیماریهای کبدی

 

از ساعت 3-5 صبح برای درمان بیماریهای ریوی

 

از ساعت5-7 صبح برای درمان بیماریهای روده بزرگ

 

از ساعت 7-9 صبح برای درمان بیماریهای معدوی

 

از ساعت 9-11صبح برای درمان بیماریهای طحال

 

از ساعت 11-13 صبح برای درمان بیماریهای قلبی

 

از ساعت13-15برای درمان بیماریهای روده کوچک

 

از ساعت 15-17 برای درمان بیماریهای شانه ها

 

از ساعت17-19برای درمان بیماریهای کلیوی و تقویت حافظه

 

از ساعت 19-21 برای درمان بیماریهای اعضای مرکزی و تناسلی

 

از ساعت21-23برای درمان بیماریهای تنظیم سیستم حرارتی بدن

 

از ساعت23-1برای درمان بیماریهای کیسه صفرا

 

لغت "یوگا" بمعنای "اتحاد" است. یوگا شکلی از ورزش میباشد که بر پایه اعتقادی بنـا شـده اسـت کـه بـدن و تنـفـس ارتـبـاط تـنـگاتنگی با ذهن و فکر دارند. باکنترل تنفس و نـگاه داشـتـن بدن در وضعیتهای ثابت یا همان "آساناس" یوگا ایجاد توازن(هارمونی) می کند.یوگا سحر و جادو نیست. یوگی ها * (اساتید یـوگـا) قادر به ناپـدیـد شدن و یا بـلـنـد شـدن از روی سـطح زمـیـن نیستنـد. امـا آنها میتوانند کارهای غیر عادی و شـگفت آور مـتـعـددی هـمچـون نـگاهـداشتن نفسهایشان برای سـاعـتـها و یـا کند کردن ضربان قلبشان به منظور تقلید حالت مرگ، انجام دهند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...