اَللّهُمَّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ جَوارِحی،وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَةِ جَوانِحی

حریف سرسخت

حریف سرسخت

چندین سال تلاش کردم و عرق ریختم،توی باشگاه چند سال کار کردم و به هنرجو هایی کمک کردم تا در راه ورزش رزمی پیشرفت کنند.اما در زندگیم یک حریف سخت همیشه جلو راه من را می گرفت و من بار ها باید آن را شکست می دادم.و هر بار که می گذشت،چیزهای بیشتری را از من می...