اَللّهُمَّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ جَوارِحی،وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَةِ جَوانِحی

چای (مفید یا مضر؟)

چای (مفید یا مضر؟)

شایعاتی در رابطه با چای در بعضی جاها شنیده می شود که در زمان حکومت قاجار شخصی به نام کاشف السلطنه با زحمت و مشقات فراوان گیاه چای را از هندوستان در عصایش مخفی کرد و... + نوشیدنی های گرم ونوشیدنی ه...