اَللّهُمَّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ جَوارِحی،وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَةِ جَوانِحی

دای دو جوکو

دای دو جوکو

رشته ی رزمی متعلق به کشور ژاپن می باشد بنیانگذار سبک در جهان: پروفسور آزوما ملقب به تانک بنیانگذار سبک در ایران: جوکوچو مجید باغدارنیا تاریخ رسمیت یافتن سبک در جهان 1981 و در ایران 1375 می باشد لازم به ذکر است که مرکزیت جهانی سبک در حال حاضر ایران میبا...