فلسفه کیای (فریاد قدرت)

فلسفه کیای (فریاد قدرت)

کیای در معنی لغوی رزمی به معنی کشیدن فریاد بلند همراه تخلیه هوای شکم میباشد که میتواند قبل و حین اجرای ضربات اجرا گردد . برخی لزوم اجرای کیای را فقط منحصر به ورزش کاراته میگمارند در صورتی که اکثر رشته های ورزشی قدرتی و مخصوصا رشته های رزمی به کشیدن کیای بلند اعتقاد دارند ، ولی باتوجه این نکته که کلمه کیای یک کلمه ژاپنی است فقط در رشته رزمی کاراته و رشته های رزمی ژاپنی آن را به این اسم میشناسند .و در مابقی رشته های رزمی با اسامی دیگری اجرا میگردد.

کیای فریادی از داخل شکم میباشد که با تخلیه نفس از داخل شکم اجرا میگردد. (هارای محل اصلی شکل گیری کیای میباشد). برخی برای اجرای کیای از الفاظ مختلفی استفاده میکنند که کلماتی شبیه کلمه کیای میباشد که صحت و عدم صحت آن بستگی به نحوه اجرا و نتیجه بدست آمده دارد . و نمیتوان گفت چون از کلمه ی هیسا و یا هیتس و … استفاده میکند اشتباه میباشد .

در کیای کشیدن بیان کلمه اصلا مد نظر نیست بلکه نتیجه و قواعد شکل گیری کیای بسیار مهم میباشد .

مهمترین خصوصیات اجرای کیای صحیح :

۱ – ریه و شکم به طور کامل از هوا تخلیه می شود.

۲ – ماهیچه های شکم منقبض شده و در مقابل ضربه دارای آمادگی و مقاومت می شوند

۳ – فریادی که همراه تخلیه ی هوا ست هیچگونه تأثیر منفی و خراشی به حنجره و گلو وارد نمی کند.

۴ – فریاد همراه قدرت میبایست اجرا گردد .

اهداف کلی کیای کشیدن :

الف – ایجاد ترس و دلهره در حریف

ب – ایجاد روحیه و اعتماد به نفس در خود

ج – آمادگی بدن برای دریافت ضربات احتمالی با آسیب و درد کمتر

د – تقویت تکنیک اجرا شده

ه – انتقال قدرت و آزاد سازی نیروی درونی

همان گونه که در ابتدا بیان شد کیای را میتوان قبل از اجرای تکنیک به مقصود ترساندن و یا بهم زدن تمرکز حریف و یا تلقین قدرت به خود اجرا نمود و در حین اجرای حرکت نیز اجرای کیای با هدفهای ذکر شده در بالا صورت میپذیرد .

حتماً دیده اید که افرادی که میخواهند اجسام سنگینی را جابجا نمایند با فریادهای بلند این کار را انجام میدهند به گونه ای که این فریادها کمک زیادی در انجام حرکتشان میکند و قدرتشان را افزایش میدهد .این فریادهایی که از عمق وجود فرد کشیده میشود همان کیای میباشد.

منبع:http://cukdi.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...