اَللّهُمَّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ جَوارِحی،وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَةِ جَوانِحی

حضرت آدم و خداوند(حدیث قدسی)

حضرت آدم و خداوند(حدیث قدسی)

حضرت آدم : خداوندا اگر انسان ها را مانند هم می افریدی و به همه انها به یک اندازه می دادی بهتر نبود در این صورت آنها به هم تعدی نمی کردن ... خداوند : ای آدم تو به واسطه ی روحی که از من داری سخن می گویی و عالم به علوم من نیستی ، من یکی را (کور ) یکی را (...

دای دو جوکو

دای دو جوکو

رشته ی رزمی متعلق به کشور ژاپن می باشد بنیانگذار سبک در جهان: پروفسور آزوما ملقب به تانک بنیانگذار سبک در ایران: جوکوچو مجید باغدارنیا تاریخ رسمیت یافتن سبک در جهان 1981 و در ایران 1375 می باشد لازم به ذکر است که مرکزیت جهانی سبک در حال حاضر ایران میبا...